فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی : دوستی بیش از اندازه ، همانند دشمنی ترسناک است. - جملات ناب , سخنان ناب حکیم ارد بزرگ
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

جملات ناب , سخنان ناب حکیم ارد بزرگ

ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، جملات ناب ارد بزرگ , جملات ناب بزرگان , سخنان ناب بزرگان , سخنان بزرگان , جملات بزرگان , جملات زیبای بزرگان , سخنان زیبای بزرگان , سخنان ناب بزرگترین فیلسوف جهان حکیم ارد بزرگ
سه‌شنبه 10 مهر‌ماه سال 1397

فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی : دوستی بیش از اندازه ، همانند دشمنی ترسناک است.


شورانگیزترین مهر ، دلدادگی به میهن است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فداکاری در راه میهن ، بخشی از سرشت خوبان است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، سخنان فیلسوف حکیم ارد بزرگ، فیلسوف حکیم ارد بزرگ شیروان، حکیم ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ The Great Orod، سخنان حکیم ارد بزرگ، جملات حکیم ارد بزرگ، عکس سخنان بزرگان، تصویر سخنان بزرگان


فداکاری در راه میهن ، خوی بزرگان و جاودانه هاست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فر میهن ، به جوانان راستین و آزاده اوست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

ستایش گران میهن ، زنان و مردان آزاده اند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


میهن، از آن همه مردم یک کشور است ، با هر رنگ، نژاد و زبانی... فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


میهن، باید گهواره و آرامشگاه ما برای بالندگی و شادمانی باشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

امیدی به آینده آدم هایی که مدام می گویند نمی توانم و یا نمی شود ، نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آدمهای بدکردار ، همگان را برای رسیدن به خواسته های خویش ، ابزار می سازند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، سخنان فیلسوف حکیم ارد بزرگ، فیلسوف حکیم ارد بزرگ شیروان، حکیم ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ The Great Orod، سخنان حکیم ارد بزرگ، جملات حکیم ارد بزرگ، عکس سخنان بزرگان، تصویر سخنان بزرگان


آدمهای خودخور و ناتوان ، امید دیگران را هم می خورند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی
 
اگر می خواهید نامتان همواره به نیکی آورده شود ، یادی شیرین و دلپذیر از خود به یادگار بگذارید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

بسیاری از مسافرت ها و مهاجرت های بزرگ از پس خاطرات تلخ و گزنده ، پدید می آیند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی
 
مردمی که از سرزمین خویش یاد و خاطره ی شاد و دلنشین دارند ، تن به مهاجرت نمی دهند و بی شک این سرزمین ها دچار بلای فرار مغزها نیز نخواهند شد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

اگر خاطره شیرینی برای خود نسازیم ، یاد خاطرات غمناک گذشته ، روان ما را از پای در خواهد آورد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

رنج ، ما را نیرومندتر می سازد ، اما این هم دلیلی برای دویدن به سوی سختی ها و رنج ها نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

روزهای سخت ، گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کنند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

از خاطرات تلخ ، راه و دری بسوی خوشبختی بسازیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آدم توانا ، در بدترین شرایط هم می تواند ، کاخ خوشبختی برای خود بسازد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

ستایشگران رنج ، خاکستر تنبلی و کم کاری می پراکنند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

سختی و رنج ، باید در درون ما نیرو و انرژی حرکت به سوی خوشبختی و نیکروزی را فراهم آورد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

سرگشتگان، در جهانی سیاه و سفید، در کارزار رویارویی با رویاهای شگفت آوری هستند که برای خود ساخته اند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

شرم بر سرزمینی که کودکانش از فقر و بیچارگی، بر کف خیابانها می خوابند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

کمرویی و گوشه گیری ، رنج است ... تنها راه رهایی ، ارزش نهادن به خویش و انجام پرشتاب هر کار شرافتمندانه ای است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

گذشتن از سختی های پیش رو ، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ایم ، نخواهد بود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

بسیاری از آرزوهایمان را می توانیم به آسانی ، با نشان دادن توانمندی خویش بدست آوریم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، سخنان فیلسوف حکیم ارد بزرگ، فیلسوف حکیم ارد بزرگ شیروان، حکیم ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ The Great Orod، سخنان حکیم ارد بزرگ، جملات حکیم ارد بزرگ، عکس سخنان بزرگان، تصویر سخنان بزرگان


خیزش درونی ، برای بهروزی هر چه بیشتر ، نیرویی است که بسیاری آن را ندارند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

درون ما نباید میدان جنگ و ستیز باشد ، آرام باشیم و بجای تحقیر سرنوشت خود ، خویشتن را دوست داشته باشیم و تقدیر را از یاد نبریم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

دوری از آرمان و هدف ، آشفتگی و پریشانی روان ما را در پی دارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

میهن دوستان ، آزادیخواه و آبادگرند نه کشتارگر ... فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

میهن دوستان ناب ، کسانی هستند که برای آبادی و آزادی آن ، فداکاری و کوشش می کنند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

میهن دوستی و آزادیخواهی ، کلید درمان بسیاری از ناراستی هاست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

اگر ارزش های میهنی کمرنگ شوند، یکپارچگی کشورها به چالش کشیده می شود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

عشق به میهن ، همچون دلبستگی فرزند است به مادر و عشق به آزادی ، همچون دلدادگی است به آموزه های پدر. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

از سفر کرده، ارزش سرزمین مادری را بپرس. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

درود بر آیندگان ، مردم آگاهی که می آیند و پیشرفت را به ارمغان می آورند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آباد سرزمینی که در آن، آزادی و شادی باشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آموختن روش های بهتر زیستن از دیگر سرزمین ها، ناشایست نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آنکه به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش ، بی انگیزه است ، ارزش یاد کردن ندارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آینده از آنِ شهرها و کشورهایی است که "ترین های" زنده خود را به جهانیان می شناسانند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

باید به پیشرو بودن بالید نه به گذشته دور. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

تنها راه نجات یک سرزمین، آگاه نمودن توده مردم است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

بدون خودآگاهی میهنی ، کشور رنگ پیشرفت به خود نمی گیرد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

زیبایی نوروز در سادگی آن است ، آن را پیچیده و پرتجمل برگزار نکنیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، سخنان فیلسوف حکیم ارد بزرگ، فیلسوف حکیم ارد بزرگ شیروان، حکیم ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ The Great Orod، سخنان حکیم ارد بزرگ، جملات حکیم ارد بزرگ، عکس سخنان بزرگان، تصویر سخنان بزرگانجشن و بزم نوروز با تار و پود زمین آمیخته ، چرا که آغازگر دوباره ی بیداری ، دگرگونی و زایش است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

زیباترین جشن و بزم گیتی ، نوروز باستانی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

هدیه شادی به یکدیگر ، شیره بزم نوروز است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

با جشن ها، بویژه نوروز هر سال ، دوباره زاده می شویم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

سبزه هفت سین جشن نوروز ، جایش کنار جدول خیابان و یا سطل زباله و یا روی ماشین نیست !... سبزه را باید در رودخانه رها نمود و اگر رود نبود آن را در سبزه زار پر آب و یا باغچه ایی سبز گذاشت ، از این رو بهتر است سبزه بسیار کوچک باشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

عاشق میهن ، شرف ، آزادی و انسانیت بودن فراتر از عشق ورزی به سیمای دیگریست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

این اشتباه است که همبستگی ملی و میهنی خویش را در رخدادهای شوم و جنگ بجوییم. جشن ها و کار و کوشش های میهنی می توانند نماد همبستگی ملی باشند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

پیوند ، از پس تنهایی رخ می دهد ، ارزش می یابد و توان آدمی را چندین برابر می سازد ، پس باید هر پیوند پاکی را ، شاد باش گفت. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

پیوندمان را با یاد آوری سرشت نیک یکدیگر ، نیرومندتر سازیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

پیمانهای زناشویی ، با جشن های بزرگ و ولخرجی های دروغین ، پایدار نمی گردد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

رسیدن به یک زندگی زناشویی خوب ، با ارزش است و مهم نیست که خواستگار ، دختر باشد و یا پسر ... فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

میدان پیمان های گسسته، همچون مردابی دهشتناک است، که باید از آن گریخت. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

در وفاداری مردی که پیش از خواستگاری ، به دنبال درنوردیدن توست، شک کن. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی
 
دخترها نیز می توانند خواستگاری کنند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

بریدن پیوندی پاک ، فرو ریزی دهشتناکی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

بیش از شش ماه ، به امید بازگشت همسر قهر کرده خویش مباش. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

تنها راه ماندگاری هر کشش دوستانه ای ، مهربانی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

برای آنکه دوستی هایمان پا برجا بماند، بهتر است همواره میانمان، فاصله و بازه ای باشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آنکه پوزش نمی داند چیست ، دوست خوبی نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

دوستی که نومیدنامه می خواند ، همیشه سوار بر تو و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد بود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، سخنان فیلسوف حکیم ارد بزرگ، فیلسوف حکیم ارد بزرگ شیروان، حکیم ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ The Great Orod، سخنان حکیم ارد بزرگ، جملات حکیم ارد بزرگ، عکس سخنان بزرگان، تصویر سخنان بزرگان


خموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای دشمنی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

دوستی بیش از اندازه ، همانند دشمنی ترسناک است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آدم های خودخور و نالان ، دوستان خوبی برای ما نیستند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

دوستان فراوان برای یک جوان ، نشان دهنده کامیابی در زندگی نیست ، بلکه نشان نابودی زمان ، به گونه ای گسترده است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

زادروز بستگان و دوستان خویش را از یاد نبرید ، دلشان را با درودی شاد و امیدوار سازید ، تا زندگی شان درازتر گردد . فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

در درون دوست و همسر، در پی خویش نباشید ، هر یک از آنها جهانی دیگر دارند. تنها راه نزدیکی جهان های مابین آدمیان ، ادب و مهر است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

از آدمهای خود سر و نامنظم دوری کنید ، تا با آنها در گردآب تباهی، گم نشوید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آدم بی نظم، عمرش هم کوتاست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، سخنان فیلسوف حکیم ارد بزرگ، فیلسوف حکیم ارد بزرگ شیروان، حکیم ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ The Great Orod، سخنان حکیم ارد بزرگ، جملات حکیم ارد بزرگ، عکس سخنان بزرگان، تصویر سخنان بزرگان


آدمهای بی نظم ، جان خود و دیگران را به خطر می اندازند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

نام فرزند، بینش و اندیشه ما را نشان می دهد، پس برای گزینش نام خوب، بسیار بکاویم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

نام خوب برای فرزند را با آگاهی و پژوهش انتخاب کنید ، نه در خواب و رویا. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

برای گزینش نام فرزند، شتاب نکنید، آرام باشید و با پژوهش زیباترین نام را برگزینید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

هم آوایی و هم آهنگی بین نام فرزندان خوب است، اما این بهانه ای برای گزینش یک نام بد، برای فرزند تازه ما نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، سخنان فیلسوف حکیم ارد بزرگ، فیلسوف حکیم ارد بزرگ شیروان، حکیم ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ The Great Orod، سخنان حکیم ارد بزرگ، جملات حکیم ارد بزرگ، عکس سخنان بزرگان، تصویر سخنان بزرگان


نام فرزندان مان را درست بیان کنیم و از دیگران نیز بخواهیم اینگونه باشند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

برای گزینش نام فرزند ، پیوسته با همسر خویش رایزنی کنید و خودسرانه کاری نکنید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

از گردش زمانه آموختم که نباید نام مردگان خویش را بر زندگان بگذاریم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

چگونه بر بزرگی کاخ های فرمانروایان گذشته خرده می گیریم ؟ این کاخ ها نماد و نگار سرزمین ما ، در برابر دیگر سرزمینها بوده است . در ارزیابی گذشته ، باید دیدی فراخ داشت. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

خودخواه ترین آدمیان، آنانی هستند که چشمان خود را بر سرنوشت هم میهنانشان بسته اند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

دامان میهن پرستی، از خودکامگان و آزادی ستیزان بدور باد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

در سرزمینی که آذرخش و توفان میدان داری می کنند، کسی به فکر فردا نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

دلدادگی به میهن، نشان پاکی روان آدمیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)