فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی : هر حماقتی ، شجاعت و بی باکی نیست. - جملات ناب , سخنان ناب حکیم ارد بزرگ
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

جملات ناب , سخنان ناب حکیم ارد بزرگ

ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، جملات ناب ارد بزرگ , جملات ناب بزرگان , سخنان ناب بزرگان , سخنان بزرگان , جملات بزرگان , جملات زیبای بزرگان , سخنان زیبای بزرگان , سخنان ناب بزرگترین فیلسوف جهان حکیم ارد بزرگ
سه‌شنبه 10 مهر‌ماه سال 1397

فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی : هر حماقتی ، شجاعت و بی باکی نیست.


با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است و آن هم نابود می شود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

برخی به "ارد" می گویند اعتماد به نفس نداریم . به آنها می گویم : از فضای خالی درون خویش برون آمده و به دریای داشته ها سفر کنیم ، تا هنگامی که در نیمه خالی لیوان درون خویش ، دست و پا می زنیم و از نداشته هایمان سخن می گوییم ، راه تازه ای برای بهتر شدن نمی یابیم . هر یک از ما آدمیان ، دارای توانی هستیم ، آن را یافته و بر آن گام نهیم. از آن پس پلکان رشد را به چشم خواهیم دید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

بزرگترین فیلسوف تاریخ , حکیم ارد بزرگ, علامه حکیم ارد بزرگ , orod the great, فیلسوف استاد حکیم ارد بزرگ


بزرگان ، بی باکند ، آنها خوی برتر خویش را ، به آیندگان هدیه می دهند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

بزرگترین فر و داشته قهرمانان و بی باکان روزگار، دلهایی است که به آنها امید بسته اند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

بی باکی گله ، در بیداری چوپان است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

پیش نیاز دلیر بودن ، بدنی ورزیده نیست ، گاهی آدمهای سبکبار ، پشت کوهستان را هم به خاک مالیده اند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

پیشرفت ، تنها در سایه آمادگی همیشگی ما بدست می آید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

پیشرفت آدمی زمانی بدست می آید ، که بر کردار و رفتار خود ، فرمانروا باشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

توانمندی های خویش را ، به فراموشی نسپاریم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

دارایی زیاد برای یک جوان ، می تواند ابزار سرگردانی باشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

در دل سیاهی شکست ، نور امید سو سو می زند ، نوری که اگر باورش کنیم ، بزودی خورشید تابان زندگی ما خواهد شد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

ریشه شکست های بزرگ ، از ناراستی های بسیار کوچک ، سرچشمه می گیرند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

سرزمین شاد را ، هیچ شکستی ، ناتوان نمی سازد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی ، روز دوستی بزرگان پنجشیر و شیروان ، حکیم ارد بزرگ ، احمد شاه مسعود ، شیروانشکست ، بن بست نیست ، یک پیچ است بسوی پیروزی. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

شکست و پیروزی ، دل آدم فرهمند را نمی لرزاند ، او به آرمان و هدف خویش می اندیشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

شکست های زندگی ، درهای پیروزی را می گشایند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

شناخت موشکافانه هر شکست ، پیشرفت را در پی دارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فرمانروای صوفی منش ، دشمنان سرزمین خویش را ، هر روز گستاخ تر می کند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فرومایگان، پس از پیروزی، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، فلسفه حکیم ارد بزرگ خراسانی، تصویر بزرگان، تصویر سخنان بزرگان، حکیم ارد بزرگ، orod، orod the great، the great orod، عکس نوشته سخنان حکیم ارد بزرگ


فزون خواهی ، برای داشته های ما زیانبار است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

کسانی که بیم از دست دادن جایگاه خویش را دارند، همواره فریاد می کشند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

گفتگو با آدمیان ترسو ، خواری بدنبال دارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

میوه کشتن ، کشته شدن است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

هر حماقتی ، شجاعت و بی باکی نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آرزوها را ارزشمند بدانید که توان پرواز به سوی بهترین آرمان هاست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

اﻣﻴﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮن در روان آدﻣﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﮔﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲ رود و اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻬﺎﻧﻲ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻲ ﺳﺎزد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

از آدمهای خودستایی که آرزوهای شما را به ریشخند می گیرند، دوری کنید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

برای آشتی ، بر هم پیشی گیریم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

اگر همسران رازهای زندگی خویش را بیرون نبرند ، کمتر به غم جدایی گرفتار می آیند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

جدایی از زندگی زناشویی ، دلیلی برای رها کردن فرزند نیست . رها نمودن فرزند ، هم وزن جنایت ، شرم آور است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

جفتت اگر پرید ، برای پریدن شتاب مکن. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

شناخت درست زن و مرد از هم، تنها راه جلوگیری از جدایی و گسست است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

زندگی زناشویی همسرانی که به تنهایی میهمانی می روند ، آسیب پذیر است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

گسستن دو همسر می تواند ، خاندانی را از هم بپاشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند ، به اشک به دنبالش خواهد دوید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

ارزش پیمان شکن ، به اندازه کفن هم نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، فلسفه حکیم ارد بزرگ خراسانی، تصویر بزرگان، تصویر سخنان بزرگان، حکیم ارد بزرگ، orod، orod the great، the great orod، عکس نوشته سخنان حکیم ارد بزرگ


بدان ، همواره آنکه برای رسیدن به تو ، از همه چیزش می گذرد ، روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

از طبیعت می توان ، امید و شوق به زندگی را آموخت. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

امید به بهروزی و رشد را از خویش دریغ نکنید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

امید و شوق به زندگی ، پشت دروازه شهر آدمهای تحقیر شده و غمگین نمی ایستد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

دیر تصمیم بگیرید ، اما آنگاه که گرفتید به اندک تندبادی ، رهایش نکنید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی
 
زمانی که نیروهای درون خویش را انکار کنیم، نگرانی به دیدارمان می آید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

هیچ پیروزی و شکستی ، همیشگی نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

سیاستمدار بزرگ، اندیشه خویش را درگیر رخدادهای کوچک نمی کند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

سیاستمدار خوب ، باید درونی آرام و دلی شاد داشته باشد تا مردم را به چهار میخ نکشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

سیاستمدار دانا ، زخم خورده را بر هیچ کار دولتی نمی گمارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

سیاستمدار شایسته ، باید توان پوزش از مردم را نیز داشته باشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

سیاستمدار ناتوان ، به جای گفتگو با خردمندان و آگاهان ، با چاپلوسان نادان نشست و برخاست می کند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

سیاستمدار ناتوان ، کارش هرز نیروهاست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

سیاستمدار نیک ، به دنبال دل و مهر مردم سرزمین خویش است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

سیاستمدار نیکخو ، سرایشگر آزادی و آزادیخواهی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

سیاستمداران ، برای آنکه همواره منتخب مردم باشند ، باید با بسامدها و امواج خواست های آنان ، هماهنگ شوند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

سیاستمداران ، بیشتر زمان ها ، پاسخگوی پرسش هایی هستند که دوست دارند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، فلسفه حکیم ارد بزرگ خراسانی، تصویر بزرگان، تصویر سخنان بزرگان، حکیم ارد بزرگ، orod، orod the great، the great orod، عکس نوشته سخنان حکیم ارد بزرگ


برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است ، چند گامی پس رویم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

دوستی با رنج ها و درد ها ، مانند دوستی با دشمن ستیزه جوست ، باید بر ناراستی ها تاخت ، که این تنها راه ماندگاریست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آنچه بدست خواهی آورد ، فراتر از کاری که انجام داده ای نخواهد بود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

برای رهایی از سختی ، فقر و رنج ، خجالت را به کنار گذاشته و کار کنیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

بسیار یاد کردن از سختی های زندگی ، بردگی می آورد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

به جای تجلیل از رنج و فقر، راه درآمدزایی و کار را به یکدیگر نشان دهیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

بیچاره سرزمینی که فقر و تنگدستی در آن یک ارزش پنداشته می شود ، باید به پا خواست و کار کرد و خود را از تنگدستی رهانید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

جنگ با روزهای سخت ، ما را پولادین می سازد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

جوانان باید بدانند ، برای رسیدن به آرزوهای بزرگ ، لاجرم نباید همه چیز ، همین آغاز مهیا باشد ، بدون خجالت به کاری (حتی ساده و پیش پا افتاده) مشغول شوید ، کار و کوشش شما ، درهای پیروزی را ، یکی پس از دیگری ، خواهد گشود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، فلسفه حکیم ارد بزرگ خراسانی، تصویر بزرگان، تصویر سخنان بزرگان، حکیم ارد بزرگ، orod، orod the great، the great orod، عکس نوشته سخنان حکیم ارد بزرگخارهای کوچک ، زخم به جان نمی زنند ، بلکه با آن می آمیزند ، برای مقابله با روزهای سخت تر. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

روزهای سخت گذشتند و رفتند ، امروز هنگامه دیگریست ، امید و شادمانی ، تو را فرا می خواند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

اگر پرواز را باور کنی ، پر و بال خواهی گرفت. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

جهان ، گستره ناامیدی نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

نام دیگر کوچ ، امید است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

در تاریکترین شب های ستم، روشنترین ستاره های رهایی زاده می شوند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

عشق ، تنها با از خودگذشتگی ارزش می یابد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

عشق ، در خود ستایش و بزرگداشت بهمراه دارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

عشق از آدمی ، دلاوری پیروز می سازد، نه گوشه گیری غمگین و پریشان. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

عشق بخشش می آورد، بخشیدن از همه چیز و مهمتر از همه، زمان را که با ارزشترین داشته هاست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

دلباختگی ، ساختار روان ما را نرم می سازد و نمی گذارد در برابر تندبادها بشکنیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

دلدادگی و عشق را از زندگی بگیریم ، تنها و آواره ایم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

از "ارد" می پرسند از کجا بدانیم که عاشق شده ایم ؟ به آنها می گویم : برای یک خواسته ، زمان اندکی می گذاریم و برای عشق ، روزها و شب هایمان را بی دریغ می بخشیم ، اندیشه آدم عاشق در پیرامون عشق پیوسته در حال چرخش است ، آدم عاشق وابسته است ، وابسته به چیزی که همواره شیفته آن است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، فلسفه حکیم ارد بزرگ خراسانی، تصویر بزرگان، تصویر سخنان بزرگان، حکیم ارد بزرگ، orod، orod the great، the great orod، عکس نوشته سخنان حکیم ارد بزرگاز کسی که خود را دوست ندارد ، درخواست عشق و دوستی مکن. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

انباشتگی احساس ، عشق هایی آتشین بوجود می آورد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

اندیشه کنیم ، چه چیزی ما را پیوسته به زندگی دلگرم ساخته و در نهایت می خواهیم به آن برسیم و آن را سامان داده و یا با آن به سامان برسیم ؟ خواسته پیوسته اندیشه ما ، همان عشق است و این تنها راه شناسایی آن. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آدمی می تواند ، بارها و بارها به شیوه های گوناگون ، قهرمان شود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آرمان بزرگ ، همواره زاینده امید است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

جهان دوست داشتنی است، همانگونه که ما دوست داشتنی هستیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)