فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی و تنها دموکراسی - جملات ناب , سخنان ناب حکیم ارد بزرگ
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

جملات ناب , سخنان ناب حکیم ارد بزرگ

ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، جملات ناب ارد بزرگ , جملات ناب بزرگان , سخنان ناب بزرگان , سخنان بزرگان , جملات بزرگان , جملات زیبای بزرگان , سخنان زیبای بزرگان , سخنان ناب بزرگترین فیلسوف جهان حکیم ارد بزرگ
سه‌شنبه 10 مهر‌ماه سال 1397

فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی و تنها دموکراسی

زندگی پیشکشی است ، برای شاد زیستن. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

شادی کجاست؟ جایی که همه ارزشمند هستند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

تنها مردم سالاری و دموکراسی، دانش اجتماعی توده مردم را بالا خواهد برد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

احزاب آزاد ، ستون های سلامت و رشد کشورها هستند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

http://s9.picofile.com/file/8338752276/q_11_.jpg


آزادی، بدون از خودگذشتگی، ناکارا و ناتوان است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آزادی، به هیچ سرزمینی پیشکش نشده است . برای داشتن آزادی باید لیاقت آن را داشت. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آزادی، در نهایت فساد را از بین می برد و پویش و رشد یک سرزمین را به ارمغان می آورد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آزادی، یک فرهنگ پیشرو برای پویش و رشد است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

تنها مردم آزاده و همدل می توانند سازنده یک فرمانروایی بزرگ و نیرومند شوند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

درخت آزادی، بدون باور و همراهی همگانی، ریشه نمی گیرد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آزادی همگان را پاس بداریم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

زندگی با آدمهای در بند و انکار شده ، سودی ندارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

مهر و دوستی، در سرزمین آزادیخواهان، پاینده است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

همه مردم یک سرزمین، باید پیشوای آزادی و آزادیخواهی باشند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آزادی هدیه و کادو نیست، آزادی مسئولیت است و بی شک مردم تن پرور و بی مسئولیت آزادی ندارند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

مردم ناتوان و زبون ، آزادی را گدایی می کنند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

کسانی که آزادی را، وادادگی جنسی می نامند، بیمارند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

http://s8.picofile.com/file/8338752250/q_10_.jpgآزادی و آزادیخواهی امری خردمندانه و زندگی آفرین است ، نه سیری قهقرایی و وادادگی فرهنگی. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

کسی که آزادی می جوید، زندانی برای اندیشه های دیگر نمی گسترد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

مرگ هم، پایانی برای پرنده در بند نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

شادی یک سرزمین ، بدون داشتن آزادی ، آفریده نمی شود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آزادی باجی به مردم نیست ، چرا که حق و داشته آنهاست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آزادی نیازمند نگهداری و نگهبانی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

مجلس مهستان در دودمان اشکانیان ، نشان از پیشتازی ایرانیان ، در مردمسالاری و دموکراسی دارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فرهنگ باید دربرگیرنده انسان دوستی ، آزادی خواهی و مهر به گیتی باشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

http://s9.picofile.com/file/8338751976/OROD_THE_GREAT_2018_8_13_05.jpg


فرهنگ درست به خوبی و پاکی گرایش دارد ، از جنگ و ستیز بیزار است و ادب و نیک رفتاری را می پسندد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند ، در برابر فرهنگ و هنر ، ایستادگی کند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

شالوده و زیربنای گسترش هر کشور ، فرهنگ درست است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

فرهنگ بزرگداشت ، جشن رشد و بالندگی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

خردمندان و هنرمندان ، سازندگان آینده اند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

خردمندان و فرهنگ سازان ، همیشه زنده اند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آهنگ دلپذیر ، نوا و آوای گیتی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آزادی نباشد ، فرهنگ پر و بالش خواهد سوخت. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

اندیشه و سخن نامداران و اساطیر زاینده است ، یاد آنان برای فرزندان سرزمین خویش ، شادی و امید به ارمغان می آورد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

استخوان بندی شهرها ، در دیوار است و فرهنگ بزرگداشت. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

بزرگداشت ، بخشش بی ریای مهر است ، مهری که با آن می توان بوی بهار را همیشه همراه داشت. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

بزرگداشت ، توان نیروهای جوان را نیز دو چندان می کند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

http://s9.picofile.com/file/8338751950/OROD_THE_GREAT_2018_8_13_04.jpg


نگاه و سخنی، که سرشار از مهر و شادی است ، پنجره ای است رو به سوی هزاران هزار کهکشان نادیده ... . فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

نوای دل انگیز گیتی را ، در بزم ها و شادی ها بشنوید و همراه شوید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

خراب کاشانه ای که با نابودی شادی دیگران ، بنا شده باشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

اُرُد شادی را در بی بندوباری نمی بیند، شادی آرزوی پاک همه آدمیان است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

غم ، سیاهچال توانایی هاست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

ستایش غم ، تمجید از مرگ است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

http://s8.picofile.com/file/8338752068/q_3_.jpg


سرزمین غمزده ، میراثی برای آیندگان ندارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

از آدمیانی که به دنبال غم هستند ، باید هراسید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

از دیگران نخواهیم ، رخدادهای اندوهناک گذشته خویش را ، برایمان بازگویند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


http://s8.picofile.com/file/8338752042/q_2_.jpg


همواره آدمیان ، چنبره بدی و پلیدی را با خرد خویش ، کوچک تر کرده اند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

کسی که زبانش پیش از اندیشه اش می جنبد، باید همواره بدنبال دوستان تازه باشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

سفر ، نای روان است ، برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

از گور آدم بی ادب هم ، باید گریخت. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

اگر شیفته کارت نباشی، روانت بیمار می شود و در پایان، پیکرت از پای در خواهد آمد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آنانی که کنشی ندارند و وارستگی را در ریاضت و پشت کردن به گیتی می دانند ، تکه گوشت هایی بیش نیستند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آنچه رخ داده را باید پذیرفت ، اما آنچه را روی نداده ، می توان به خواست خویش بنا نمود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه راه خرد و اندیشه را پیمود ، بی گمان ، آموزگار آیندگان خواهد بود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آنگاه که آرمان هویدا شد ، هزاران راه بن بست هم ، نمی توانند پیشدارمان باشند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آینده از همین امروز می گذرد ، پس امروز را باید به درستی پیمود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آسودگی دیگران ، بخشی از آرامش و رفاه ماست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

با آدمهایی که همواره از شما می خواهند سخنان شان را به این و آن نگویید ، کمتر گفتگو کنید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی


اگر پایکوبی و شادی نباشد، جهان را ارزش زیستن نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

چراغ جشن و بزم را ، همواره فروزان نگاه داریم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

شادی را به یکدیگر هدیه دهیم، شادی، برآیند مهر و دوستی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آدم های شاد، جوان می مانند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آدم های شاد، در کمین جشن و بزم نیستند، آنها خود شادی آفرینند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آدم نیرومند، در هنگامه پیکار نیز به دیگران امید و شادی هدیه می دهد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

آنکه همیشه لبخندی بر لب دارد ، بخشنده شادی و میل به زندگی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

بازی و شادی کودکان، برای رشد است و پویش، بازی تنها برای کودکان نیست، شادی و بازی های گروهی را ادامه دهیم حتی با دندان های ریخته و موی سپید هم می توان بازی کرد ، شاد بود و با آوای گیتی همراه شد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

بزم ها گوارا، که گیتی بزمی بزرگ است برای آراستن خویش و آیندگان. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

جشن های بزرگ ، انگیزه افزایش باروری و پویایی می شوند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

جشن و بزم، دوستی و مهر را در بین مردم زیاد می کند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

چه بسیار اشک هایی ، که نوید شادی اند و چه فراوان خنده هایی ، که لبالب از غم و اندوه. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

چه زیبایند ، آنانی که همیشه لبخندی بر لب دارند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

خنده در پس خود ، هزار راز و زر در سینه دارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

خنده راستین زیباست و نوای زندگیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

دلم را از شادی ها پر کن ، تا غرق مهر تو شوم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

شادی که با نابودی دیگران فراهم شود، جام زهری کشنده است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

شادی و امید روان آدمی را می پرورد ، گر چه ، تن رنجور و زخمی باشد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

شادی و بهروزیمان را با ارزش بدانیم ، تن رنجور ، نیرویی برای ادب و برخورد درست برجای نمی گذارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی

جملات زیبا در مورد شکست و پیروزی . جملات زیبا در مورد شاد بودن . سخنان ناب . شکست و پیروز

http://s8.picofile.com/file/8338752250/q_10_.jpg


ی . سخنان حکیم ارد بزرگ . متن پیروزی . سخنان ارد بزرگ . جمله در مورد شادی . متن در مورد پیروزی . جملات مهربانی . جمله های خوب در مورد تجربه و شکست . جملات وطن پرستی . جملات ناب . سخنان بزرگان در مورد شکست . جمله درباره آزادی . سخنان ارد . جملات زیبا درباره وطن . عکس نوشته درباره شادی . جملات ارد بزرگ . متن درباره پیروزی . جملات شاد بودن . افلاطون کیست . جمله در مورد مهربانی . متن در مورد شکست . جملات ناب مهربانی . جملات در مورد بزرگی . جملات زیبا درباره افغانستان . متن درباره شکست . جملات قدرتمندانه . متن درباره شکست و پیروزی . جملات قصار ارد بزرگ . جملات زیبا در مورد مهربانی . جملات میهنی . جمله درباره شادی . جملات زیبا درباره شکست . جملات در مورد پیروزی . جمله در مورد بالندگی . جملات ناب در مورد شادی . جملات شادی . سخنان ارد بزرگ در مورد عشق . جمله درباره مهربانی . جملات پیروزی . عکس نوشته فیلسوفان بزرگ . متن درمورد شکست و پیروزی . سخنی از بزرگان در مورد رسانه ها . حکیم ارد بزرگ جملات تصویری ان . جمله زیبا در مورد آزادیخواهی . متن زیبای همبستگی ایرانی . جملات ناب ارد بزرگ . سخنانی ناب در مورد گزاف گویی . جملات ناب کارآفرینی . جملات زیبا در وصف پرسپولیس . سخنان بزرگان درباره وطن . جملات در مورد شاد زیستن . عکس نوشته در مورد شادی . جملات زیبا در مورد شکست . جملات زیبا در مورد شاد زیستن . جمله در مورد شاد زیستن . جمله شاد

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)